Vergoeding en eigen bijdrage

Voor de meeste patiënten wordt alles vergoed uit basis- en aanvullende verzekering (let op het verplichte eigen risico € 385,-): nodig is dus een zorgverzekering met een aanvullend pakket. Daarnaast is er een vaste, niet opzegbare eigen bijdrage van € 60,- per maand, gedurende minimaal 12 maanden.

  • De Analyse wordt uit basis en aanvullende verzekering vergoed. Voor de internist is er sprake van zogenaamde gecontracteerde zorg: er is geen contract, maar er geldt wél een vergoeding. Die vergoeding kan lager zijn dan bij gecontracteerde zorg, maar het verschil neemt Overgewichtcentrum voor haar rekening. Zonder verwijzing of zorgverzekering geldt het zogenaamde passantentarief. U ontvangt dan zelf de declaratie. Het tarief is afhankelijk van de diagnose. Klik hier voor de passantentarieven.
  • De diëtist, psycholoog en ergotherapeut worden uit de basisverzekering vergoed. De fysio- en oefentherapeut uit de aanvullende verzekering.
  • Bij de keuze voor een ‘leefstijlaanpak in teamverband’ of ‘begeleiding bij een maagverkleining in Flevoziekenhuis’ geldt er daarnaaast een eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt € 60,- per maand en wordt automatisch afgeschreven. Daarvoor wordt een machtiging verstrekt. Deze eigen bijdrage is niet opzegbaar en er zijn kosten bij het niet betalen daarvan. Deze eigen bijdrage geldt dus niet voor de begeleiding van een maagverkleining bij WeightWorks.

Direct een afspraak?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op enter om te zoeken