Overgewichtcentrum biedt een unieke aanpak in teamverband:

 • Altijd eerst met een uitgebreide Analyse door internist, diëtist en fysiotherapeut op verwijzing door de huisarts
 • Wekelijks beweegprogramma met sport, spel en fitness gedurende meer dan een jaar
 • Begeleiding bij voeding, psychologie, leefstijlaanpassing en meet & greet in het Vitaalcafé.
 • Ondersteuning met Overgewichtapp
 • Kies je voor een maagverkleining, krijg je bij OvergewichtCentrum de meest uitgebreide begeleiding voor én na de operatie.

In de meest uitgebreide leefstijlaanpak in teamverband van minimaal een jaar helpen we je ‘definitief de knop om te zetten’, keuzes te maken en daar niet meer van af te stappen. Dat doe je samen met een gespecialiseerd team van internisten, fysio-, oefen-, ergotherapeuten, psychologen en diëtisten. Onze Overgewichtapp helpt daarbij.

De aanpak in teamverband bestaat uit:

 • Bewegen gedurende minimaal een jaar, met een leuke combinatie van sport, spel en fitness in een kleine groep mensen met hetzelfde doel:
  • Je start in een instroomgroep om de groep vol te maken;
  • Daarna word je drie maanden, twee keer per week actief begeleid.
  • Na drie maanden wordt dat één keer per week. Doel is dat je daarna in overleg met ons zelf een activiteit uitzoekt. Op verzoek kun je na drie maanden tot in totaal een jaar doorgaan met twee keer per week, maar dan wordt het abonnement bedrag uiteraard aangepast.
 • Individuele begeleiding volgens een over de behandelperiode verdeelde standaardplanning, die we zo nodig op maat kunnen bijstellen. Je ziet een
  • leefstijl(ergo)therapeut die afhankelijk van jouw situatie leefstijlonderwerpen met je doorneemt. Voorbeelden daarvan zijn aanpassen, omgaan met maatschappelijke beperkingen en stress – met als onderdelen herkennen, omgaan met situaties, aangeven van grenzen-, activiteiten managen, slaaphygiëne, hervatting van werk of opleiding, sociale contacten e.d.
  • fysiotherapeut: die maandelijks controles doet om belastbaarheid te volgen, informatie vastlegt, meekijkt met de Gezondheidsmeter Overgewicht, individuele begeleiding en adviezen geeft en uiteindelijk het beweegprogramma afsluit.
  • oefentherapeut: ademhalen, ontspanning, slaap en eventueel houding verbeteren.
  • internist: behandeling en controle leefstijlaanpak na ongeveer vier maanden. In overleg zijn meerdere consulten mogelijk.
  • diëtist met natuurlijk voeding als aandachtsgebied.
  • De psycholoog geeft zes leefstijltrainingen van 1 uur in groepsverband over alle aspecten van leefstijl. Daarin onder meer aandacht voor ‘emotieregulatie en impulscontrole’, beïnvloeden van storende en helpende gedachten bij verandering leefstijl; assertiviteit, perfectionisme, geen nee zeggen e.d..
 • De Meet&Greet met patiënten en behandelaars doen we vooralsnog een keer per maand online rond de zomerperiode. Er is altijd een thema om mee op te starten en daarna is het vooral lotgenotencontact: wat kunnen we van elkaar leren.
 • Je wordt actief begeleid door jouw team van behandelaars. De Overgewichtapp met mogelijke koppeling aan Fitbit helpt daarbij. Zo nodig heb je telefonisch of e-mailcontact met onze ‘Patiëntdesk voor organisatorische vragen, afspraken en dergelijke.

Het programma duurt minimaal een jaar, maar daarna kun je ook gewoon doorgaan.

Klik hier om je voor dit traject aan te melden

Direct een afspraak?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op enter om te zoeken