Een medische verklaring voor patiënten voor het vrijstellen van het dragen van mondkapjes

 In Nieuws

De website Rijksoverheid.nl geeft aan dat een chronisch zieke een vrijstelling voor het dragen van een mondkapje kan geven. Als bewijs kan onder meer een ‘een briefje van de arts’ dienen.

Maar een arts màg niet eens een verklaring schrijven over de eigen patiënten. Dat heeft te maken met de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. De bedoelde verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, na consultatie.

Alternatief is een kaartje waarmee je je beroept op je vrijstelling.

Op het kaartje staat aangegeven dat je onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt. Het kaartje kun je downloaden, printen en bij je dragen. Je kunt het kaartje als eerste ‘bewijsmiddel’ laten zien aan handhavers, controleurs of winkelpersoneel. Het kaartje is geen officiële vrijstelling vanuit de overheid voor de mondkapjesplicht. Het moet je makkelijker maken om aan te tonen dat je onder de vrijstelling vallen. Verificatie van het kaartje bij een erkende partij zoals een zorgverlener kan de waarde van het kaartje als bewijsmiddel versterken.

Aan het kaartje kun je extra informatie toevoegen. Bijvoorbeeld: de reden van geen mondkapje (in het kort); naam en telefoonnummer van jouw behandelaar of van een naaste. Dit is de link naar het bedoelde kaartje: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mondkapjes1deckaartjevilans

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op enter om te zoeken