Een maagverkleining heet formeel bariatrische chirurgie. De operatie wordt gedaan door gespecialiseerde chirurgen, in ziekenhuizen die daarvoor zijn uitgekozen door zorgverzekeraars. Meestal wordt samen met de patiënt gekozen voor de ‘gastric bypass’ soms de ‘gastric sleeve’ of een andere optie.

  • Bij de keuze voor een maagverkleining krijg je veel informatie over alle voor- en nadelen van een maagverkleining, ofwel bariatrie. Op die manier kan er een gefundeerde keuze worden gemaakt.
  • Als die keuze wordt gemaakt, dan wordt er door ons een overdrachtsdossier gemaakt naar het Flevoziekenhuis in Almere of een ander ziekenhuis die je zelf hebt gekozen. De internist zorgt voor een gedocumenteerde verwijzing.
  • Doorgaans bezoek je het ziekenhuis één keer voor een voorafgaande controle en één nacht voor de operatie. Afhankelijk van de eigen situatie soms vaker. Het begeleidingsprogramma is verder op de gekozen locatie van Overgewichtcentrum.
  • Het begeleidingsprogramma rond de operatie is vrijwel gelijk aan dat van onze aanpak in teamverband. Alleen is er een ‘onderbreking’ rond de opname voor de ‘bariatrische operatie’. Uiteraard zijn er ook verschillen, zoals minimaal een individueel consult bij de psycholoog en veel gerichte informatie.

Direct een afspraak?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op enter om te zoeken